Barbacoes jardí Fídgi

Formigó lleuger. Campana petita. Boca de 60 cm.
Només per carbó vegetal.

Mides     ↨ 197,5 cm   ↔ 100 cm     64 cm   • 250 kg

446 €  IVA inclós i sense muntar.