Porta xemeneies horitzontal

Mides 

                                  S'obre de d'alt
                                       a abaix         Amb guillotina