Barbacoes jardí Cerdeña

Formigó lleuger. Boca de refractaris de 5 cm. Campana petita. Boca de 60 cm.

Mides    ↨ 197,5 cm  ↨ 198 cm   ↔ 145 cm     60 cm   • 500 kg

879 €  IVA inclós i sense muntar.