Xemeneia tradicional minimal amb obertura lateral esquerra o dreta negre o terra